Κυριακή, 12 Απριλίου 2009

Χρώματα συμπληρωματικά...

...στη γειτνίαση ζωντανεύουν,
στη σύγκρουση αλληλοεξουδετερώνονται

5 σχόλια: