Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

Φωτιά

δύναμη αρχαία, θηλυκιά.
Μήτρα από φως και σκότος.
Η Πρώτη Αρχή

2 σχόλια: